Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I SA/Wa 1408/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-02-27

Wniosek w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty za mienie pozostawione poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

I OZ 522/18 - Postanowienie NSA z 2018-06-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa nr [...] w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do ...

I SA/Wa 289/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-10-16

Wniosek w przedmiocie rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej