Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OZ 78/18 - Postanowienie NSA z 2018-02-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody M. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania odszkodowania

I SA/Wa 2218/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-06-13

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania odszkodowania

II SAB/Bd 105/17 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2018-02-13

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody w przedmiocie przyznania rekompensaty

II SA/Go 1144/17 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-01-11

Wniosek w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości