Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Gd 93/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-05-21

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odszkodowania za działkę gruntu wydzieloną pod drogę

II SA/Gd 489/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-03-28

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Gd 420/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-07-30

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności