Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I OZ 1113/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy przeznaczenia lokalu ...