Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 2077/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-04-05

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

VIII SA/Wa 1057/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-12-01

Wniosek w przedmiocie odmowy nadania uprawnień zawodowych

I SA/Wa 1181/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-23

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności orzeczenia

I SA/Wa 2096/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-09-17

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 1341/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-10-20

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

VIII SA/Wa 1057/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-04-06

Wniosek w przedmiocie odmowy nadania uprawnień zawodowych

I SA/Wa 549/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-06-15

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Budownictwa w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

I SA/Wa 549/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-01-29

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Budownictwa w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

II GZ 279/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-09

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Budownictwa nr [...] w przedmiocie zastosowania wobec zarządcy nieruchomości kary dyscyplinarnej w postaci zawieszenia licencji zawodow...