Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I OZ 79/16 - Postanowienie NSA z 2016-02-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa , nr [...] w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty za mienie pozostawione poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

I OZ 119/16 - Postanowienie NSA z 2016-02-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

I OZ 352/16 - Postanowienie NSA z 2016-04-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa , nr [...] w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty p o s t a n a ...

I OZ 692/16 - Postanowienie NSA z 2016-07-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa nr [..] w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

I SA/Wa 726/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-14

Wniosek w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

I OZ 136/16 - Postanowienie NSA z 2016-02-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa , nr DRiR.580.377.2015.SK w przedmiocie umorzenia postępowania

I SA/Wa 3571/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-04-05

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania zażaleniowego