Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I SA/Wa 1139/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-04-03

Wniosek w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

I OSK 1882/15 - Wyrok NSA z 2017-04-20

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu

I OZ 548/17 - Postanowienie NSA z 2017-03-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

I SA/Wa 1553/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-01-24

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego