Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 1439/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-02-01

Wniosek w przedmiocie przekazania wniosku o wydanie decyzji

I OZ 642/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 1991/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-02-21

Wniosek w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

I SA/Wa 1950/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-04-12

Wniosek w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

I SA/Wa 1615/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-03-05

Wniosek w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty

I SA/Wa 772/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-05-18

Wniosek w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

I SA/Wa 2227/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-03-13

Wniosek w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

I SA/Wa 1548/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-06

Wniosek w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

I OZ 436/18 - Postanowienie NSA z 2018-05-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji , znak: [...] w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP

I OZ 1096/18 - Postanowienie NSA z 2018-11-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr [...] w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty
1   Następne >   2