Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 72/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-02-20

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 1082/14 - Postanowienie NSA z 2014-11-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej , nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 640/14 - Postanowienie NSA z 2014-08-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej , nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej

I SA/Wa 2560/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-05-21

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej

VI SA/Wa 2824/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-03-11

Wniosek w przedmiocie odmowy doręczenia odpisów dokumentów

I SA/Wa 2302/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-07-31

Wniosek w przedmiocie wydania decyzji z naruszeniem prawa