Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I OZ 350/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-04

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w przedmiocie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ul. [...] Nr [...] w B. wraz ze sprzedażą posadowionych na tej nieruchomości obiektów

II SA/Gd 410/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-08-08

Sprawa ze skargi Z. M. na zarządzenie Prezydenta Miasta w przedmiocie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste

II SA/Gd 411/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-08-08

Sprawa ze skargi Z. M. na zarządzenie Prezydenta Miasta w przedmiocie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste

II SAB/Gd 31/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2011-07-01

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta w przedmiocie obowiązku zawarcia umowy zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy

I SAB/Wa 518/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-01-30

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I OZ 364/09 - Postanowienie NSA z 2009-04-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w przedmiocie aktualizacji opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu

II SA/Gd 410/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-10-07

Sprawa ze skargi Z. M. na zarządzenie Prezydenta Miasta w przedmiocie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste

II SA/Gd 814/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-02-27

Sprawa ze skargi P. K. o wymierzenie grzywny Prezydentowi Miasta z powodu niewykonania wyroku WSA w Gdańsku w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania dotyczącego stwierdzenia nieważności decyzji o zatwierdzeniu projektu podziału nieruchomości

II SA/Wr 378/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-05-25

Wniosek R.S. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od postanowienia WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi R.S., Cz.I., T.S., E.W., A.S., D.T. o nakazanie Prezydentowi W. przesłania operatu sporządzonego przez E.R. oraz dowodów przedstawionych przez skarżących do wskazanych przez nich 'ekspertów od szacowania szkód'

I OZ 1111/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w przedmiocie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
1   Następne >   2