Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Gd 814/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-02-27

Sprawa ze skargi P. K. o wymierzenie grzywny Prezydentowi Miasta z powodu niewykonania wyroku WSA w Gdańsku w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania dotyczącego stwierdzenia nieważności decyzji o zatwierdzeniu projektu podziału nieruchomości

II SA/Wr 378/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-05-25

Wniosek R.S. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od postanowienia WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi R.S., Cz.I., T.S., E.W., A.S., D.T. o nakazanie Prezydentowi W. przesłania operatu sporządzonego przez E.R. oraz dowodów przedstawionych przez skarżących do wskazanych przez nich 'ekspertów od szacowania szkód'

I SAB/Wa 572/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-10-02

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku o przyznanie odszkodowania za nieruchomość