Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Kr 1025/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-05-16

Sprawa ze skargi M. B. na zarządzenie Prezydenta Miasta [...] w sprawie wyłączenia ze sprzedaży lokali mieszkalnych usytuowanych w budynku położonym w K. przy ul. [...]

I SA/Wa 1738/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-05-30

Wniosek K. W. i T. F. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi K. W. i T. F. na niewykonanie przez Prezydenta [...] wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 145/14

I OZ 1429/17 - Postanowienie NSA z 2017-10-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi M. B. na zarządzenie Prezydenta Miasta K. , nr [...] w przedmiocie wyłączenia ze sprzedaży lokali mieszkalnych usytuowanych w budynku położonym w K. przy ul. [...]

II SA/Wr 789/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-02-09

Sprawa ze skargi R. S., D. T., C. I., T. S., E. W., A. S. o nakazanie Prezydentowi W. przesłania wymienionych w skardze operatów szacunkowych i dowodów przedstawionych przez skarżących do organizacji zawodowej rzeczoznawców majątkowych