Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SO/Kr 2/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-05-02

Zażalenie na postanowienie w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków

II SO/Kr 2/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-03-17

Wniosek M. B. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

II SA/Gl 747/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-09-21

skarg R. C. na uchwałę Rady Miasta Raciborza w przedmiocie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy w kwestii wniosku skarżącej o przywrócenie terminu do wniesienia skargi