Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SAB/Gl 8/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-10-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Powiatu M. w przedmiocie niepodjęcia uchwały w sprawie zasad wynajmu lokali mieszkalnych w kwestii wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi

II SAB/Gl 8/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-05-12

skarg T. P. na bezczynność Rady Powiatu M. w przedmiocie niepodjęcia uchwały w sprawie zasad wynajmu lokali mieszkalnych w kwestii wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

II SA/Gd 702/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-12-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w przedmiocie zbycia nieruchomości w trybie przetargu nieograniczonego