Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Gl 191/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-01-02

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie opłaty adiacenckiej w kwestii wniosku skarżącej o przywrócenie terminu do uzupełnienia braku formalnego skargi

II SA/Wr 636/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-02-13

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia, z mocy prawa, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej

I OZ 1775/17 - Postanowienie NSA z 2017-12-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Poznaniu , nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej

I OZ 1604/17 - Postanowienie NSA z 2017-11-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Ł. nr [...] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji o ustaleniu opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

II SA/Bk 445/17 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2017-09-19

Wniosek w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej

VIII SA/Wa 344/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-07-05

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie zatwierdzenia podziału nieruchomości

II SA/Łd 756/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-07-27

Wniosek w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji o ustaleniu opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

I OZ 787/17 - Postanowienie NSA z 2017-04-25

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję SKO we W. Nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia, z mocy prawa, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej

IV SA/Po 122/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-05-09

Wniosek w przedmiocie opłaty adiacenckiej

IV SA/Po 123/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-05-09

Wniosek w przedmiocie opłaty adiacenckiej
1   Następne >   3