Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Rz 182/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-06-12

Wniosek w przedmiocie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej

I SA/Wa 1756/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-05-27

Wniosek o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem WSA w Warszawie w przedmiocie wszczęcia postępowania w...

I SA/Wa 1756/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-09-25

Wniosek o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem Wojewódzkiego Sądu administracyjnego w Warszawie w przedmiocie wszczęcia postępowania ...

II SA/Rz 595/17 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-09-14

Wniosek w przedmiocie niewykonania decyzji w sprawie zatwierdzenia podziału działek

I OZ 1137/18 - Postanowienie NSA z 2018-11-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w przedmiocie niewykonania decyzji w sprawie zatwierdzenia podziału działek