Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wr 1325/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-05-24

Sprawa ze skargi na postanowienie Prezydenta Miasta W. w przedmiocie nie wyrażenia zgody na umorzenie podatku od darowizny na skutek wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej