Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OZ 1093/09 - Postanowienie NSA z 2009-11-30

Zażalenie na postanowienie WSA Białymstoku w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody P. , nr (...) w przedmiocie odmowy wprowadzenia zmiany w operacie ewidencji gruntów

II SA/Bk 257/09 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2009-09-29

Wniosek w przedmiocie odmowy wprowadzenia zmiany w operacie ewidencji gruntów