Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OZ 429/13 - Postanowienie NSA z 2013-06-06

skarg w sprawie ze skarg [...] Sp. z o.o. z/s w M. i [...] Sp. z o.o. z/s w W. na uchwałę Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w przedmiocie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa warmińsko

II SA/Ol 72/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-03-29

skarg w sprawie ze skarg spółki A i B na uchwałę Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w przedmiocie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa warmińsko