Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Kr 964/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-01-18

Wniosek w przedmiocie zamiaru utworzenia Zespołu Szkół w G

I OZ 375/13 - Postanowienie NSA z 2013-05-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy Gręboszów , Nr XIII/84/2012 w przedmiocie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Gręboszów oraz granic ich obwodów

III SA/Kr 1040/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-01-18

Wniosek w przedmiocie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę G oraz granic ich obwodów

III SA/Kr 963/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-01-18

Wniosek w przedmiocie zamiaru przeniesienia siedziby Publicznego Gimnazjum w W z miejscowości W do miejscowości G

I OZ 374/13 - Postanowienie NSA z 2013-05-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy Gręboszów , Nr XIII/83/2012 w przedmiocie utworzenia Zespołu Szkół w Gręboszowie

III SA/Kr 1039/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-01-18

Wniosek w przedmiocie utworzenia Zespołu Szkół w G

II SA/Wa 1461/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-23

Wniosek w przedmiocie likwidacji Szkoły Podstawowej w B.