Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Wa 456/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-03-19

Wniosek w przedmiocie skreślenia z listy studentów

III SA/Łd 541/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-01-25

Wniosek w przedmiocie uchylenia decyzji odwoławczej komisji stypendialnej

III SO/Łd 5/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-06-10

Wniosek Komisji Stypendialno-Socjalnej Doktorantów Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu [...] o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia w sprawie ze skargi K. N. Z. o wymierzenie grzywny Komisji Stypendialno-Socjalnej Doktorantów Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu [...] w trybie art. 55 § 1 p.p.s.a.

III SA/Kr 1022/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-01-23

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania stypendium socjalnego dla osób niepełnosprawnych

III SA/Kr 1178/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-11-12

Wniosek w przedmiocie wznowienie postępowania w sprawie III SA/Kr 323/10

I OZ 858/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-02

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w przedmiocie wyjaśnienia statusu studenta

III SA/Lu 298/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-01-02

Sprawa ze skargi na decyzję Rektora Uniwersytetu Medycznego w przedmiocie skreślenia z listy przyjętych na studia doktoranckie na rok akademicki 2009/2010

IV SA/Po 447/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-11-12

Wniosek w przedmiocie skreślenia z listy studentów

II SA/Po 375/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-07-04

Wniosek w przedmiocie skreślenia z listy studentów

I OZ 539/13 - Postanowienie NSA z 2013-07-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w przedmiocie odmowy przyznania stypendium socjal...
1   Następne >   2