Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

II SA/Bk 781/13 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2013-10-30

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku szkolnego

IV SA/Wr 257/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-09-16

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego