Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OZ 814/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-28

Zażalenie na zarządzenie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Budownictwa z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia