Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Łd 1169/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-08-26

Wniosek w przedmiocie przyjęcia harmonogramu likwidacji Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Ł.

III SA/Łd 1169/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-08-29

Wniosek w przedmiocie przyjęcia harmonogramu likwidacji Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Ł.

IV SA/Wr 584/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-12-30

Sprawa ze skargi B. K. na działanie Zarządu Powiatu K. w przedmiocie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w K. odmówić przywrócenia terminu do wniesienia skargi.

I OZ 1022/11 - Postanowienie NSA z 2011-12-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na uchwałę Zarządu Powiatu w J. , nr [...] w przedmiocie odwołania ze stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w N.

IV SA/Gl 991/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-07-03

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Powiatu W. w przedmiocie odwołania ze stanowiska dyrektora zespołu placówek szkolno