Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Wa 1351/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-10-01

Skarga M. S. i K. G. na postanowienie Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy wniosku M. S. i K. G. o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi

IV SA/Wa 452/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-05-27

Wniosek w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy

IV SO/Wa 19/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-07-31

Wniosek w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy

IV SA/Wa 1774/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-09-30

Wniosek w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy