Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Wa 2377/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-16

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia

II OZ 960/15 - Postanowienie NSA z 2015-10-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego znak [...] w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o usta...