Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OZ 152/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skarg Wojewody Pomorskiego i [...] na uchwałę Rady Gminy Borzytuchom nr XV/112/12 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów predysponowanych pod lokalizację siłowni wiatrowych w zachodniej c...

II OZ 277/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy G. , nr [...] w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OZ 53/15 - Postanowienie NSA z 2015-01-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy Z. nr [...] w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Gd 810/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-04-30

Wniosek w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OZ 661/15 - Postanowienie NSA z 2015-07-08

Zażalenie na postanowienie Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Gdańsku oddalające wniosek F.B. o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta Główczyce , nr 208/R/2013 w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

IV SA/Wa 1507/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-11-16

Wniosek o wznowienie postępowania sądowego o sygn. akt IV SA/Wa 1052/12 w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy B. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OZ 1113/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy Jordanów , nr V/41/2015 w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OZ 1187/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy Tarnów nr XL/478/2014 w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego