Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OZ 233/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-02

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Łodzi nr LXXIII/1532/13 w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej południową część osiedla Sokołów

II SA/Łd 682/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-01-30

Wniosek w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej południową część osiedla Sokołów

IV SA/Wa 1351/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-06-17

Wniosek w przedmiocie zmiany miejscowego polanu zagospodarowania przestrzennego

II OZ 461/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-21

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w M. , Nr [...] w przedmiocie aktualności studium i planów miejscowych miasta i gminy M.

IV SA/Wa 2079/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-02-18

Wniosek E. T. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Wr 575/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-03-11

Wniosek w przedmiocie aktualności studium i planów miejscowych miasta i gminy M.

II SA/Go 838/14 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-07-20

Wniosek M.K. o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w południowej części miasta

II SA/Wr 461/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-08-10

Wniosek w przedmiocie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta L.

II OZ 1004/15 - Postanowienie NSA z 2015-10-27

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu z 10 sierpnia 2015 r., sygn. akt II SA/Wr 461/15 o odmowie przywrócenia terminu w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Lubinie z 11 lutego 2014 r. Nr XLVIII/363/14 w przedmiocie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina