Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II OZ 338/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Radomiu znak: [...] w przedmiocie usunięcia odpadów

II SA/Gd 114/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-01-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję SKO nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy

II SA/Kr 889/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-02-11

Wniosek o wznowienie postępowania sądowego zakończonego prawomocnym wyrokiem WSA w Krakowie sygnatura akt II SA/Kr 1300/13

II OZ 60/15 - Postanowienie NSA z 2015-01-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Białymstoku , nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy posta...

II SA/Gd 312/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-05-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie warunków zabudowy

II OZ 150/15 - Postanowienie NSA z 2015-02-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Koninie , Nr [...] w przedmiocie opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości po...

IV SO/Wa 14/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-13

Wniosek w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy

II SA/Rz 332/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-06-25

Wniosek w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

II SA/Bk 733/11 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2015-05-14

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy

II SA/Po 54/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-06-10

Wniosek w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy
1   Następne >   +2   +5   7