Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SO/Gd 14/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-11-09

Wniosek w przedmiocie warunków zabudowy

IV SAB/Wa 174/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-04-10

Wniosek R. J. o przywrócenie terminu do złożenia skargi kasacyjnej od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie zmiany przeznaczenia gruntu na cele budowlane

II SA/Gd 600/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-11-09

Wniosek w przedmiocie warunków zabudowy

II SAB/Go 187/19 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2020-02-13

Wniosek w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy

II SA/Wr 349/19 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-07-19

Wniosek w przedmiocie odmowy wydania uwierzytelnionego odpisu operatu szacunkowego