Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 1994/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-09-25

Wniosek w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i ustalenia odszkodowania

I SA/Wa 2119/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-27

Wniosek w przedmiocie ustalenia odszkodowania

I SA/Wa 127/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-03-30

Wniosek w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I SA/Wa 1151/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-10

Wniosek w przedmiocie wznowienia postępowania

I SA/Wa 723/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-16

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia wydania decyzji z naruszeniem prawa

I SA/Wa 26/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-03

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o wywłaszczeniu nieruchomości

I SA/Wa 1072/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-11-26

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji ustalających odszkodowanie

I SA/Wa 1903/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-03

Wniosek Z.W. o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na zarządzenie Przewodniczącej Wydziału I WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Z.W. na pismo Ministra Budownictwa , nr [...]

I SA/Wa 115/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-22

Wniosek w przedmiocie niedopuszczalności odwołania

I SA/Wa 809/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu i Budownictwa , nr [...] w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości
1   Następne >   +2   5