Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 1651/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-10

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia wydania decyzji z naruszeniem prawa

I OZ 400/11 - Postanowienie NSA z 2011-06-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury , nr BO7r-781-O-846/09 w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I SA/Wa 762/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-07-17

Wniosek w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie wywłaszczenia nieruchomości i odszkodowania

I OZ 298/12 - Postanowienie NSA z 2012-05-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury , nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 2130/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-03-03

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w sprawie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w przedmiocie wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

I OZ 401/11 - Postanowienie NSA z 2011-06-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury , nr BO7m-781-O-852/09 w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

VIII SA/Wa 844/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-24

Wniosek w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i odszkodowania

I SA/Wa 735/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-22

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 735/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-16

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 1058/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-20

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania
1   Następne >   +2   +5   7