Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 734/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-09-13

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności orzeczeń

I SA/Wa 2434/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-09-11

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

I SA/Wa 537/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-05-12

Wniosek w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

VIII SA/Wa 356/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-01-08

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

I SA/Wa 947/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-06-14

Wniosek w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I SA/Wa 2578/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-05-16

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

I OZ 921/14 - Postanowienie NSA z 2014-10-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie z wniosku Z.K. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 1873/13 w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej , nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdze...

I SA/Wa 2404/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-04-22

Wniosek w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego

I OZ 599/12 - Postanowienie NSA z 2012-08-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności orzeczenia wywłaszczeniowego

I SA/Wa 2572/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-05-17

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji
1   Następne >   3