Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

I SA/Wa 282/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-05-31

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Rz 1/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-04-23

Wniosek w przedmiocie odmowy przeniesienia własności działek

II SA/Lu 73/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-03-22

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 282/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-03-31

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Gl 666/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-06-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie wznowienia postępowania w przedmiocie przydziału lokalu zamiennego w zamian za wywłaszczoną nieruchomość w kwestii wniosku pełnomocnika skarżących o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku

II SA/Sz 431/07 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2008-03-03

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej przejęcia na własność Państwa gospodarstwa rolnego

I SA/Wa 282/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-01-26

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

IV SA/Po 979/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-10-09

Sprawa ze skargi Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej 'J.' na orzeczenie SKO w P. w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia wniosku

II SAB/Kr 204/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-01-12

Sprawa ze skargi A. B. na przewlekłość postępowania SKO do sygn. akt [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji