Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OZ 663/13 - Postanowienie NSA z 2013-08-06

Zażalenie od postanowienia WSA w Kielcach w sprawie ze skargi J. B. na akt - pismo Prezydenta Miasta Kielce , znak: [...] w przedmiocie odmowy zakwalifikowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego