Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Po 743/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-10-20

Wniosek w przedmiocie zwrotu wniosku dla ustalenia uprawnień do równoważnika pieniężnego za remont lokalu mieszkalnego

I OZ 451/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie nakazania opróżnienia lokalu mieszkalnego

II SA/Wa 269/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-24

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wypłaty równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego

III SAB/Kr 46/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-12-22

Wniosek K. J. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na bezczynność Komendanta Powiatowego Policji

II SA/Wa 1951/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-06-30

Wniosek w przedmiocie opróżnienia lokalu mieszkalnego

II SA/Go 488/13 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-11-13

Wniosek w przedmiocie odmowy wypłaty równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego za lata 2006

III SA/Kr 1309/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-12-07

Sprawa ze skargi K. J, w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie III SA/Kr 1018/09 w przedmiocie wniosku K. J. o przywrócenie terminu do usunięcia braku formalnego, podpisania skargi. P o s t a n a w i a Odmówić przywrócenia terminu do podpisania skargi.

III SA/Kr 1208/05 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-08-18

Wniosek w przedmiocie równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego

II SA/Wa 1858/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-03-25

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej na uzyskany lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość

II SA/Bk 657/10 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2011-02-10

Wniosek w przedmiocie cofnięcia uprawnienia do równoważnika pieniężnego za remont lokalu mieszkalnego
1   Następne >   +2   6