Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Wa 905/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-21

Wniosek w przedmiocie utraty prawa do otrzymywania równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego

II SA/Wa 2385/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-21

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego

I OZ 196/14 - Postanowienie NSA z 2014-03-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Straży Granicznej , nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej na ...

II SA/Wa 906/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-09-14

Wniosek w przedmiocie utraty uprawnień do pobierania równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego

II SA/Wa 2599/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-01-09

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego

II SA/Wa 2599/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-24

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego

I OZ 1197/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Straży Granicznej , nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego