Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Wa 2508/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-07-10

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 569/12 - Postanowienie NSA z 2012-08-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Obrony Narodowej nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzeni...

II SA/Wa 744/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-22

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

II SA/Wa 9/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-07-28

Wniosek w przedmiocie opróżnienia lokalu mieszkalnego

I OZ 250/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Obrony Narodowej nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

VIII SA/Wa 1087/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-07-24

Wniosek w przedmiocie odmowy wypłaty odprawy mieszkaniowej

VIII SA/Wa 1087/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-10-06

Wniosek w przedmiocie odmowy wypłaty odprawy mieszkaniowej

II SA/Wa 583/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-07-11

Sprawa ze skargi na postanowienie Prezesa Agencji Mienia Wojskowego w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania