Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Wa 1836/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-03-02

Wniosek w przedmiocie opróżnienia lokalu mieszkalnego

I OZ 625/16 - Postanowienie NSA z 2016-06-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych , nr [...] w przedmiocie opróżnienia lokalu mieszkalnego