Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Wa 144/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-06

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania prawa do zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym

II SA/Wa 1146/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-10-13

Wniosek w przedmiocie odmowy wypłaty świadczenia mieszkaniowego

II SA/Wa 431/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-28

Wniosek w przedmiocie odmowy wydania decyzji o prawie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym

II SA/Wa 108/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-04-23

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie przydziału osobnej kwatery stałej

II SA/Wa 443/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-05-11

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania prawa zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym

II SA/Wa 35/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-30

Wniosek w przedmiocie odmowy wydania decyzji o prawie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym

II SA/Wa 1097/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-20

Wniosek w przedmiocie odmowy wydania decyzji o prawie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym

II SA/Wa 813/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-10-25

Wniosek w przedmiocie odmowy wypłaty świadczenia mieszkaniowego

II SA/Wa 1543/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-24

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Wa 2186/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-12-14

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania prawa zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym
1   Następne >   3