Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

III SA/Kr 362/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-07-10

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania lokalu mieszkalnego z zasobów Gminy

II SA/Go 885/10 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-02-09

Sprawa ze skargi W.W. na pismo Prezydenta Miasta w przedmiocie skreślenia z listy oczekujących na przydział lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu gminy

IV SAB/Gl 13/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-03-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta S.Ś. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego w kwestii wniosku skarżącego

II SA/Wa 1408/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-02-16

Wniosek w przedmiocie wpisania na listę osób uprawnionych do wynajmu mieszkania komunalnego

III SA/Kr 663/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-06-18

Wniosek w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy

III SA/Kr 1122/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-03-14

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania lokalu mieszkalnego z zasobów Gminy

III SA/Kr 807/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-12-02

Wniosek w przedmiocie odmowy zawarcia umowy najmu

IV SAB/Gl 13/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-10-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta S.Ś. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego w zakresie wniosku skarżącego , sygn. akt IV SAB/Gl 13/08

IV SAB/Gl 109/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-10-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta B. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

III SA/Kr 1468/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-07-17

Wniosek w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy oraz tymczasowych pomieszczeń
1   Następne >   3