Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

III SA/Łd 427/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-08-26

Wniosek w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Łódź postanowił odmówić przywrócenia terminu.

IV SA/Gl 519/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-10-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta K. w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta K.

III SA/Kr 931/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-09-30

Wniosek w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej

I OZ 344/10 - Postanowienie NSA z 2010-05-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Łodzi Nr LXXV/1765/02 w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Łódź

II SA/Wa 632/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-03-28

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta P.

III SA/Łd 427/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-03-04

Wniosek w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Łódź

III SA/Łd 427/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-03-18

Wniosek w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Łódź postanowił odmówić przywrócenia terminu.

I OZ 769/10 - Postanowienie NSA z 2010-10-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na uchwałę R. M. w Ł. , Nr [...] w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu G. Ł.

III SA/Kr 508/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-12-01

Wniosek w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków oraz tymczasowych pomieszczeń

III SA/Lu 251/18 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-09-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta L.