Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Izby Celnej X

III SA/Wr 139/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-12-07

Skarga M. W. opiekuna prawnego W. W. na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. w przedmiocie odmowy umorzenia należności celnych wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku WSA we Wrocławiu z dnia [...] r. o sygn. akt III SA/Wr 139/10

VIII SA/Wa 121/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-28

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od wpisu sądowego od skargi w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie określenia należności celnych

I SA/Op 452/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-01-29

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Opolu w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe i określenie kwoty długu celnego wobec wniosku skarżącej o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi

I SA/Sz 880/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-02-25

Wniosek w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

I SA/Rz 606/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-10-08

Wniosek w przedmiocie określenia kwoty wynikającej z długu celnego

V SA/Wa 482/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-30

Wniosek w przedmiocie określenia kwoty długu celnego

I SA/Bk 505/09 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2010-02-18

Wniosek w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany handlowiec

V SA/Wa 3101/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-02-12

Wniosek w przedmiocie uchylenia decyzji ostatecznej o uznaniu zgłoszenia celnego za nieprawidłowe w części dotyczącej stawki celnej oraz określenia kwoty długu celnego;

V SA/Wa 3102/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-02-12

Wniosek w przedmiocie uchylenia decyzji ostatecznej o uznaniu zgłoszenia celnego za nieprawidłowe w części dotyczącej stawki celnej oraz określenia kwoty długu celnego;

V SA/Wa 1533/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-19

Wniosek w przedmiocie odmowy zwolnienia z należności celnych i należności podatkowych oraz odmowy dokonania zmiany zgłoszenia celnego w części określenia wysokości
1   Następne >   3