Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

II SA/Op 246/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-06-13

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie przyznania zasiłku okresowego

II SA/Op 245/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-06-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego i specjalnego zasiłku celowego na skutek wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

II SA/Op 451/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-01-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie zasiłku celowego na skutek wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie i doręczenie odpisu wyroku z uzasadnieniem

II SA/Op 36/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-02-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego i specjalnego zasiłku celowego na skutek wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

II SA/Op 393/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-09-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy przyznania usług opiekuńczych na skutek wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

II SA/Op 200/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-05-30

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku celowego

II SA/Op 394/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-09-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego i specjalnego zasiłku celowego na skutek wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

II SA/Op 309/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-08-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego i specjalnego zasiłku celowego na skutek wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

II SA/Op 565/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-07-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie zmiany decyzji o przyznaniu zasiłku stałego na skutek wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej

II SA/Op 247/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-05-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie przyznania specjalnego zasiłku celowego i odmowy przyznania zasiłku celowego na skutek wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi
1   Następne >   2