Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Kr 450/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-05-30

Wniosek w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

IV SA/Wr 196/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-10-23

Wniosek w przedmiocie ustalenia stopnia niepełnosprawności

III SA/Kr 592/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-04-24

Zażalenie na wniesienie skargi w sprawie skargi R. M. na postanowienie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania