Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

IV SA/Gl 536/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-09-18

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Katowicach w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie dotyczącej przyznania zasiłku okresowego w kwestii wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

IV SA/Gl 537/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-09-18

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Katowicach w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie dotyczącej przyznania zasiłku celowego w kwestii wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

IV SA/Gl 538/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-09-18

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Katowicach w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie dotyczącej przyznania zasiłku celowego w kwestii wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

IV SA/Gl 734/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-09-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Częstochowie w przedmiocie zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego w kwestii wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi