Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SO/Gl 62/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-07-17

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku o wyłączenie sędziów WSA we Wrocławiu oraz sędziów WSA w Opolu w sprawie wyłączenia z urzędu członków SKO we Wrocławiu od udziału w postępowaniu w sprawie zażalenia w kwestii wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu od postanowienia referendarza sądowego

IV SO/Gl 63/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-07-21

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku o wyłączenie sędziów WSA we Wrocławiu oraz sędziów WSA w Opolu w sprawie odmowy przyznania zasiłku celowego w kwestii wniosku Z. R. o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu

IV SO/Gl 66/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-08-04

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku o wyłączenie sędziów WSA we Wrocławiu oraz sędziów WSA w Opolu w sprawie odmowy przyznania zasiłku celowego w kwestii wniosku Z.R. o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia

IV SO/Gl 31/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-07-17

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku o wyłączenie sędziów WSA we Wrocławiu oraz sędziów WSA w Opolu w sprawie odmowy przyznania zasiłku okresowego w kwestii wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie

IV SO/Gl 64/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-07-29

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku o wyłączenie sędziów WSA we Wrocławiu oraz sędziów WSA w Opolu w sprawie odmowy przyznania zasiłku okresowego w kwestii wniosku Z.R. o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie

IV SO/Gl 58/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-11-24

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku o wyłączenie sędziów WSA we Wrocławiu oraz sędziów WSA w Opolu od orzekania w sprawie dotyczącej bezczynności w przedmiocie rozpoznania odwołania i publikacji decyzji w sprawie przyznania zasiłku celowego, w kwestii wniosku Z.R. o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na zarządzenie

IV SO/Gl 65/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-11-04

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku o wyłączenie sędziów WSA we Wrocławiu oraz sędziów WSA w Opolu w sprawie odmowy przyznania zasiłku celowego, w kwestii wniosku Z.R. o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie

IV SO/Gl 65/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-07-21

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku o wyłączenie sędziów WSA we Wrocławiu oraz sędziów WSA w Opolu w sprawie odmowy przyznania zasiłku celowego, w kwestii wniosku Z.R. o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie

IV SO/Gl 32/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-07-21

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku o wyłączenie sędziów WSA we Wrocławiu oraz sędziów WSA w Opolu w sprawie dotyczącej zasiłku celowego w kwestii wniosku Z. R. o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu

IV SO/Gl 67/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-11-14

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku o wyłączenie sędziów WSA we Wrocławiu oraz sędziów WSA w Opolu w sprawie odmowy przyznania zasiłku okresowego w kwestii wniosku Z. R. o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na zarządzenie
1   Następne >   2