Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OZ 831/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania i Niepełnosprawności w Województwie Ś. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie stopnia niepełno...

III SA/Kr 734/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-06-19

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Sz 1308/04 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2005-12-02

Sprawa ze skargi I. B. w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie orzeczenia o niepełnosprawności

IV SA/Wr 113/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-04-24

Wniosek w przedmiocie odmowy zmiany ostatecznego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

III SA/Kr 450/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-05-30

Wniosek w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

IV SA/Wr 196/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-10-23

Wniosek w przedmiocie ustalenia stopnia niepełnosprawności

III SA/Kr 592/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-04-24

Zażalenie na wniesienie skargi w sprawie skargi R. M. na postanowienie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

IV SA/Wr 428/19 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-12-12

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania