Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności X

II SA/Sz 1308/04 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2005-12-02

Sprawa ze skargi I. B. w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie orzeczenia o niepełnosprawności