Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego X

II SAB/Rz 56/18 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-08-06

Wniosek 'I.' z siedzibą o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi na bezczynność Dyrektora Zespołu Szkół nr [...] im. [...] w sprawie udzielenia informacji publicznej -

IV SAB/Gl 165/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-09-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Zespołu Szkół [...] w C. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej w kwestii wniosku strony skarżącej o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu

I OZ 1180/18 - Postanowienie NSA z 2018-12-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na bezczynność Dyrektora Zespołu Szkół nr [..] im. [..] w D. w przedmiocie udzielenia informacji publicznej